Tauler d'anuncis

Sol·licitud de tall de carrer

Les persones que hagen de sol·licitar un tall de carrer han d'omplir el formulari. Entre la data de presentació de la sol·licitud i la data efectiva del tall de carrer ha d'haver-hi almenys un dia hàbil. Caldrà informar telefònicament a la Policia Local (964 47 53 00) amb una hora d'antelació.